Szolgáltatások

KMA Internetes szövegek – Orsi változata

 

Próbálok a témáknak megfelelően végigmenni.

 

I.                   Archívum/Művek/Művészek

II.                Befektetés, művásárlás, kölcsönzés, stratégia (stb.)

 

 

Társaságunk olyan nonprofit szervezet, amely egyedi stratégiájának köszönhetően megalapozni, élénkíteni kívánja a kortárs műalkotások piaci mozgását, a szellemi értékek társadalomban észlelhető jelenlétét. Egy megbízható és független rendszer keretében biztosítunk befektetéseket, /műalkotásokhoz való hozzáférést a nagyközönség számára. Tevékenységünk alapvető célja, hogy megteremtsük a kulturális értékek reális piaci pozícióját, minél több ember számára elérhetővé tegyük a stabil műtárgy-befektetés lehetőségét.

 

 

            Az Alapítvány tevékenységével lehetőséget kíván biztosítani a műtárgyalapú befektetések előmozdítására. Az első fázisban tevékenységünk célközönsége egy olyan jól körülhatárolható társadalmi réteg, amely tudatosan és érzékenyen reagál a változásokra. Ügyfeleink minimális (a működés fenntartására fordított) közvetítői díj mellett vásárolhatnak műalkotásokat, ezáltal közvetlenül az alkotót segítik. Így a műalkotás-vásárlás nem csupán pénzügyi befektetés, reprezentáció, hanem egyben társadalmi felelősségvállalás, amely kommunikációs előnyt jelent a céges marketingben. Úgy látjuk, hogy a mai Magyarországon nem könnyű az új rendszerek bevezetése, elfogadtatása. Ha ezen rendszereknek „nyugaton” még nincs sokéves, évtizedes múltja, hatékonyságuk ellenére is csak irreálisan hosszú távon tudnak meghonosodni. Célunk az évtizedek alatt felhalmozódott minőségi szellemi értékek felkutatása, hogy ezzel az alkotók és ügyfeleink javát szolgáljuk. Ennek érdekében kidolgoztunk egy általános stratégiát különféle speciális konstrukciókkal.

Általános stratégiánk része a biztos háttérrel nem rendelkező, vagy kritikus helyzetben lévő alkotók műveinek előnyös befektetésként, társadalmi felelősségvállalás keretében, reprezentációként történő megjelenítése, részint kiállításokkal, részint közintézményi támogatásokkal. Nagy hangsúlyt fektetünk az alkotók és műveik regionális szintű feltérképezésére. Regionális konstrukciónk célja az alkotók (és természetesen műveik) megismertetése a közösséggel, amelyben élnek, elsősorban az önkormányzatoknak, közintézményeknek nyújtott támogatásokkal. Olyan lehetőséget kívánunk biztosítani a közintézmények, önkormányzatok számára, amely elősegíti a műtárgykultúra jelenlétét, funkciót adva annak, szélesítve a megismerés lehetőségeit, mindezt a lehető legkisebb anyagi ráfordítással, vagy akár anyagi ráfordítás nélkül.

Speciális generatív stratégiát kínálunk magánszemélyek számára. Ennek keretében a profit nélküli művészáron vagy az alatt 10-30%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé a műalkotások megvásárlását. A befektető a széles körben nem ismert, – de komoly minőséget képviselő – műalkotások kezdeti stádiumban történő első vásárlásával egyúttal magának a műtárgynak az értékét is elindítja a növekedés útján. Ennek a növekedésnek a mértéke és a mű színvonala egyenesen arányos, tehát a kockázat csak és egyedül a profit mértékében, nem pedig a befektetett összeg reálértékének megőrzésében jelentkezik. Befektetési stratégiánk és annak várható kiemelkedő hozamai értelemszerűen nem prognosztizálhatóak 100%-osan garantált banki hozamként. Azonban a piac sajátosságaiból kiindulva várható hozamuk magas, azaz a banki hozamoknál nagyságrenddel magasabb profitot eredményezhet. Ugyanakkor mindenkori reálértéküket (alaphelyzetben is) műtárgyként megőrzik. Átlátható és megbízható rendszeren belül gondozva a műtárgyak mozgását, lehetségessé válik a műtárgy továbbértékesítése egy galéria vagy egy újabb vevő felé oly módon, hogy az „első vevő” illetve a művész érdekeit folyamatosan szem előtt tartjuk ezzel segítve elő az adott műtárgy első vételhez viszonyított értéknövekedését. Az eladásra kerülő műalkotások művészi minőségét egy független, nemzetközi szakemberekből álló zsűri garantálja.

A támogatott vétel konstrukciójának köszönhetően a művek a bevett kereskedelmi árak alatt 50 %-kal, közvetlenül a művészek által megjelölt áron indulnak. A eltérő igényeknek megfelelően kialakított opciókkal 10-30 %-os kedvezményt tudunk biztosítani a befektetők számára. A lehetőségekkel kapcsolatban örömmel nyújtunk részletes tájékoztatást egy ingyenes, személyes tanácsadás keretében.

Működésünk kezdete egy olyan változás időszakában történik, amikor a régi statikus rendszerek elveszítik versenyképességüket az új, dinamikus rendszerekkel szemben. A régi, statikus, raktár és állandó székhelyű galériaműködés helyett a kezelésünkben lévő műtárgyakat – közhasznú támogatási formában – a lehető legszélesebb körben, a lehető legtöbb felületen tesszük megismerhetővé a nagyközönség számára. Működésünk minden szerkezeti elemét ebben a rugalmasan megvalósítható rendszerben építettük fel, várva a működésünkkel elindítani kívánt társadalmi és kulturális folyamat sikerét.

 

III.             Kommunikáció, protokoll, reprezentáció, rendezvények

Az Alapítvány kiemelten az alkotók és munkáik helyzetét kívánja stabilizálni, így a velünk való együttműködés nem csupán befektetés, hanem egyben társadalmi felelősségvállalás is. Ez olyan marketing kommunikációs többletet jelent, mely kimutathatóan tudja növelni cégének hatékonyságát. Ügyfeleink számára igény szerint nyújtunk egyedi CSR tanácsadást és programot.

Egy cég önkifejezésének legfontosabb nonverbális módja a reprezentációjában nyilvánul meg. Ez az önkifejezés szoros kapcsolatban van az imázs kiépítésével, mely több területen is komoly ráfordításokat igényel. Összességében szolgáltatásaink egyszerre nyújtanak előnyös műtárgy-befektetést, vizuális, művészeti és szellemi élményt, önkifejezést, valamint célzott kommunikációt. Szolgáltatásainkat igénybe véve nemcsak cégének reprezentációját, hanem protokoll rendezvényeit is színesebbé, értékesebbé teheti. A kommunikációval, reprezentációval kapcsolatos egyedi igényekre szabható szolgáltatásainkról ingyenes, személyes tanácsadás keretében tájékozódhat.

 

IV. Tanácsadás

Cégek, önkormányzatok és magánszemélyek részére kialakított befektetési, reprezentációs és kommunikációs szolgáltatásaink az egyedi kívánságoknak megfelelő konstrukciókban vehetők igénybe, melyekről ingyenes és személyes tanácsadás keretében nyújtunk információt. A klasszikusan felépített kiállítás alapú rendezvényeken túl, olyan különleges szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, amelyek kreatív művészeti koncepcióval akár a performansz szintjéig eltolva a határokat képesek a szokásostól eltérő többletet nyújtani.